Detox body styler

Detox-Body-Styler

Detox Body Styler er eina tækið sinnar tegundar hér á landi. Meðferðin hentar til dæmis íþróttafólki, fólki í yfirþyngd og reykingafólki en hún ýtir undir hreinsun og bætir líðan. Tækið er framleitt af Weyergans í Þýskalandi og hefur gefið góða raun. Afleiðing hás sýrustigs er hátt hlutfall H(+) jóna. Í meðferðinni eru þær núllstilltar og í kjölfarið skolast þær út. Við upphaf meðferðar er raflausnargel borið á viðskiptavininn en það býr líkamann undir meðferðina. Með því er súrt verndarlag húðarinnar núllað út og eykur það gegnumflæði hennar þannig að jónaskiptin (rafeindaskiptin) ganga betur. Viðskiptavinurinn er klæddur í svokallaðan detox-poka en í honum eru neikvæðar súrefnisjónir. Þær tengjast við jákvæðu jónirnar í líkamanum og núllstilla þannig sýrustigið í líkamanum. Fólk fær oft  kitlandi tilfinningu í fætur og fljótlega í kjölfarið fer hreinsunin af stað. Margir þurfa því á salerni strax eftir meðferð. Mismunandi er hversu oft þarf að koma en ávallt þarf að láta líða 48 klukkustundir á milli skipta. Boðið er upp á nokkrar mismunandi meðferðir með tækinu; hefðbundna-meðferð, detox-meðferð, æðaslita-meðferð og endurnærandi-meðferð. Meðferðin tekur 20-40 mínútur. Eftir meðferðina ferðu í Infra-rauða sauna klefa í 30 minútur. Infrarauðu geislarnir losa um vöðvabólgur, mýkja upp vöðva og fá þig til þess að brenna kaloríum.

Hentar vel fólki með:
Hátt sýrustig
Veikt æðakerfi
Bjúg
Exem
Gigt
Appelsínuhúð 

Detox body styler

Detox Body Styler is the only device of its kind in this country. For example, the treatment is suitable for athletes, overweight people and smokers, but it helps cleanse and improve well-being. The device is manufactured by Weyergans in Germany and has been very successful. The result of high acidity is a high proportion of H (+) ions. During treatment, they are zeroed and subsequently washed out. At the start of treatment, an electrolyte gel is applied to the client but it generates the body under the treatment. With this, the acidic protective layer of the skin is eliminated and increases its throughput so that the ion exchange (electron exchange) is better. The customer is dressed in a so-called detox bag, which contains negative oxygen eyes. They relate to the positive ions in the body and thus reset the pH of the body. People often get tingling sensations in their feet and soon afterwards the cleansing starts. Many people therefore need a toilet immediately after treatment. The number of times to come is different, but 48 hours must always be left between. There are several different treatments available with the device; conventional therapy, detox treatment, vascular treatment and rejuvenation therapy. The treatment lasts 20-40 minutes. After the treatment, you go to the Infra-red sauna cabin for 30 minutes. The infrared rays release muscle inflammation, soften muscle and get you to burn calories.

Suitable for people with:
High acidity
Weak vascular system
edema
eczema
Arthritis
cellulite

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print