Sogþrýstingsnudd

spm tæki

Sogþrýstings nudd SPM er samsetning af nuddi og nokkurs konar „mjólkun“ og kallast mjólkunarnudd í Þýskalandi. Þar í landi er nuddið vel þekkt og mikið notuð líkams- og andlitsmeðferð á meðferðar- og snyrtistofum. Mjólkunarnuddið er ævagömul aðferð og hefur verið notuð víða um heim í lækningarskyni t.d.á Indlandi, í Grikklandi og Egyptalandi. Nuddið er heildræn snyrtifræðileg andlits- og/eða líkamsmeðferð. Með SPM aðferðinni er meðferðaraðilinn nuddaður með undirþrýstingisem er leiddur inn í sérstakar meðferðarbyssur. Mismunandi meðferðarbyssur eru notaðar fyrir hin ólíku svæði líkamans. Mögulegt er að vinna með tvær meðferðarbyssur samtímis. Hægt er að framkvæma mismunandi líkamsmeðferðir með SPM tækinumeð því að stýra styrk undirþrýstingsins og nota breytilega nuddtækni.Þannig er hægt vinna með mismunandi meðferðir allt eftir því hvert markmiðið er. Sem dæmi má nefna er hægt að nota meðferðina í að að sía út umfram sogæðavökva,endurnýja húðvefinn, örva efnaskiptin og/eða fitubrennsluna (tilvalið fyrir vandamálasvæði) eða einfaldlega til þess að gera húðina stinnari. SPM nuddið gefur alla jafnan sjáanlegan árangur strax eftir meðferðinaog að sama skapi finnur meðferðaraðilinn fyrir aukinni vellíðan um leið. Meðferðin hentar öllum þeim sem sækjast eftir fljótvirkum en jafnframt viðvarandi árangri. Í andlitsmeðferðum og meðferðum á hálsi og bringu hentar SPM mjög vel til meðhöndlunar á húðvandamálumeins og bólum og rósroða fyrir utan að vinna á mjög árangursríkan hátt á öldrun, hrukkum og einnig til andlitslyftingar. Á sviði líkamsmeðferða uppfyllir SPM nuddið kröfur um mismunandi meðhöndlun á appelsínuhúð. Á sviði sogæðavökvasíunar með því að auka fitubrennslu, stinna húðvefinn og virkja efnaskiptinþannig að þau verði hraðari. Eins nýtist það mjög vel sem slökunarnudd og til að mýkja upp stirða vöðva.

Hver tími í SPM meðferðinni tekur á milli 30-60 mínútur, allt eftir því hvert markmiðið með meðferðinni er og hversu stórt svæðið er sem á að meðhöndla. Ýmsar andlitsmeðferðir nýta SPM sem mikilvægan þátt eða undirbúning fyrir aðrar meðferðir (t.d. með sogæðavökvasíun, endurnýjunar húðar eða andlitslyftingar). Þegar unnið er með tvær SPM meðferðarbyssur samtímis styttist meðhöndlunartíminn um helming sem er sérlega hentugt.

Suction pressure massage (SPM)

Suction pressure massage SPM is a combination of massage and a kind of „milking“ and is called milking  massage in Germany where the massage is a well-known and widely used body- and facial treatment in spas and beauty salons. The milking massage is an ancient method and has been used worldwide for therapeutic purposes, such as India, Greece and Egypt. This type of massage is a holistic cosmetic facial and / or body treatment. It is possible to work with two treatment guns at the same time. Different body treatments with SPM technology can be performed by controlling the concentration of the hypertension and using variable massage techniques. Thus, different treatments can be performed depending on the target. For example, the treatment can be used to filter out excess lymph fluid, renew the skin tissue, stimulate metabolism and / or fat burning (ideal for problem areas) or simply to make the skin firmer. You will see the effects of the SPM massage immediately after treatment and, at the same time you will feel relaxed and at ease. The treatment is suitable for those who seek fast but persistent results. In facials and treatments for the throat and chest, SPM is very suitable for the treatment of skin problems, acne and rosacea. In addition to working very effectively on aging, wrinkles, and after a face lift. In the field of body treatments, SPM meets the requirements for different treatments for cellulite and lymph node filtering by increasing fat burning, stopping skin tissue and activating metabolic rate to accelerate. It is also very useful as a relaxation massage and to soften the stiff muscles.

Each SPM treatment varies between 30-60 minutes, depending on the goal of the treatment and the size of the area to be treated. Various facial treatments utilize SPM as an important component or preparation for other treatments (eg, lymph node filtration, skin regeneration or Face Lifting). When working with two SPM treatment guns, the treatment time is simultaneously halved, which is particularly useful.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print